Adam Boman

Adam <hebr.> 'människa', enl. 1 Mos. den första människan.

Bo verb (ha viss plats att) befinna sig (på) för att sova, äta vila sig.

man subst. 1 fullvuxen person av hankön i mots. till pojke resp. kvinna.

email: adam@wonderfulcomics.com


Tillbaka