Wonderful Comics
Wonderful Comics 09 - april 2005

Ledare och omslag

Gubbpoäng av Adam Boman

Kongsbergshäxan del 2 av Li Österberg & Patrik Rochling

Festivalens sista film av Adam Boman

Serieskapande av Mikael Sol
Radikalismens hemliga kyrkogård av Fabian Göranson

Think tank 3 av Adam Boman


Upphovsrätten till allt material i Wonderful Comics ägs av respektive upphovsman.