Adam Boman


Porträtt målat av Erik Hedström
Adam föddes i Uppsala men flyttade strax till Stockholmsområdet där han levt större delen av sitt liv.

Redan vid späd ålder provade han på sina första serier, framför allt Bamse. Han experimenterade under uppväxtåren med bl a Tintin och Spirou och drogs snabbt djupare ned i serie-träsket.

Numera är Adam en härdad serioman som inte drar sig för att läsa Pirinen, McKean eller Gaiman. För att försörja sitt beroende har han nu börjat med egen produktion och langning i form av Wonderful Comics.

E-mail adress: f96-abo@nada.kth.se

Men jag har börjat fundera
det här känns nästan alldeles för bra
Det kommer aldrig fungera
det är så det brukar va'
     Bo KasperEvolution  serie
Skämtteckning
Depression  serie
Think Tank  serie