Wonderful Comics
Nummer 01                                           År 1997

Det du just nu har framför dig på skärmen är det första numret av det alldeles nya seriefanzinet Wonderful Comics. Denna tidning är helt web-baserad och kommer alltså inte ges ut i tryckt upplaga.

Wonderful Comics kommer i två versioner, en engelsk och den här svenska. Den senare innehåller även en del engelskspråkigt material som inte kunnat översättas, eftersom jag har antagit att de flesta svenskar som använder sig av WWW kan engelska.

Tecknade serier är ju en kombination av konst och litteratur. Med hjälp av det skrivna ordets effektivitet att förmedla en idé och bildkonstens förmåga att framkalla en stämning, blir serierna ett unikt uttrycksmedel. Som Lars Hillersberg uttryckte det i serien Konstnärer blir dom som inte kan bli serietecknare:
"Serien har lyft litteratur och bildkonst till en högre syntes".
Det är anledningen till att serier är temat i Wonderful Comics.

I det första numret finns många intressanta serier. John Holmvall har bidragit med bl a första sidan av en helt (digitalt) målad serie. Magnus Johansson är skaparen av en aningen cynisk skämtteckning och serien cyberjonny. Den får vi se ett tiotal strippar av i det här numret. Själv har jag tecknat ett par kortare serier.

Men Wonderful Comics innehåller inte bara serier -- den del av tidningen som kallas Wonderful Culture innehåller bokanalyser, poesi osv. All slags litteratur, inklusive sådan av populärare slag -- som fantasy och science fiction -- kommer behandlas. Dessutom kommer även konsten få sig en plats i framtida nummer.

Jag hoppas att du kommer uppskatta Wondrful Comics, och om du vill få ett mail när nästa nummer kommer ut skicka då elpost till den här adressen: wonderful@wonderfulcomics.com.

Adam


Tillägnad minnet av André Franquin

Innehåll

John Holmvall
Serie (eng)
Beast  bild
EC  bild
Magnus Johansson
cyberjonny  serie
Skämtteckning
Adam Boman
Evolution  serie
Skämtteckning
Depression  serie
Think Tank  serie

Death: The Meaning of Life
recension
 

Karl Engblom
Det sällamma djuret från norr
recension
Philip Carlsson
Good Omens  analys (eng)
Chaka Slodan
Tripping on Boredom and Coffee in South E. Queensland  poesi (eng)
Adam Boman
Ode till en SL-krigare  poesi
Verkligheten är alltid roligast

Länkar


Kommentarer, insändare, serier, artiklar och ekonomiska bidrag mm. är mycket välkomna. Se denna sida.
Elpost: wonderful@wonderfulcomics.com
Snigel post:
 Wonderful Comics
 c/o Adam Boman
 Rudgr. 12
 194 67 Uppl. Väsby
Redaktör och ansv. utgivare, layout och kodning: Adam Boman
Medverkande i detta nummer: Adam Boman, Philip Carlsson, Karl Engblom, Chaka Slodan, John Holmvall, Magnus Johansson.
Tack till: alla medverkande, Johan Örtenblad, Karolin, mor och far.

Allt material i Wonderful Comics är copyright © 1997 respektive upphovsman.
Wonderful Comics och Wonderful Culture samt deras respektive logotyper är trademark Wonderful Publishing.