Nr. 02 Nov. 1997

  O m s l a g


I N N E H Å L L

  L e d a r e

  B l o n d i e  a v  M a g n u s  J o h a n s s o n

  cyberjonny  a v  M a g n u s  J o h a n s s o n

  I n f e r n o  a v  M a g n u s  J o h a n s s o n

  S a n c t u a r y  a v  D a v i d  L i m

  M i s f i r e  a v  M a r k u s  R y d h

  S w i m s u i t  C o n t e s t  a v  J o h n  H o l m v a l l

  N a t u r e n  a v  A d a m  B o m a n

  D r ö m m a r  ä r  a l l t  b r a  u n d e r l i g a  a v  A d a m  B o m a n


W O N D E R F U L  C U L T U R E

  L a m p s h a d e  D r e a m s  a v  P h i l i p  C a r l s s o n

  B o d y  a v  J o h n  H o l m v a l l

  T o o t h b o y  a v  J o h n  H o l m v a l l

  H e a v y  W e a t h e r  a v  G u s t a f  E r i k s o n

  T i n t i n  i  N y a   v ä r l d e n  a v  A d a m  B o m a n

  U n d e r j o r d e n s  N o m a d e r  a v  A d a m  B o m a n


  L ä n k a r


  L e d a r e

Efter en lång, och för alla läsare säkerligen omåttligt plågsam, väntan har nu ett nytt nummer av Wonderful Comics äntligen kommit. Anledningarna till denna försening, som överskrider även de mest pessimistiska prognoserna, är en bortslarvad scanner, tidskrävande föreläsningar och tentor samt diverse andra trivialiteter.

Men nu är Wonderful Comics 02 i alla fall här, med underbara serier, texter och bilder.
Från förra numret känner vi igen Magnus Johansson som medverkar med fler cyberjonny-strippar och två skämtteckningar, John Holmvall som har skapat en serie och två målningar, och till sist Philip Carlsson som har skrivit novellen Lampshade Dreams.
Nya talanger är Makus Rydh med sin skämtteckning Misfire, David Lim från USA som medverkar med första sidan av sin SF-serie Sanctuary och Gustaf Erikson som recenserar Bruce Sterlings roman Heavy Weather.

Om du också vill se dina serier eller artiklar i framtida nummer av Wonderful Comics får du mycket gärna höra av dig till redaktören. Läs merinfosidan.
Hoppsan, nu föll jag visst in i ovanan att använda fetstil på ord som inte alls ska betonas. Precis som i den från dödsriket nyss återvända Svenska MAD.

Var så god att avnjuta detta det andra numret av Wonderful Comics.

  Redaktören.


Garanterat salmonellafri.
Wonderful Comics ges ut ideellt med ett par nummer per år.
Redaktör och lite ansvarig utgivare: Adam Boman.
Medverkande i detta nummer: Adam Boman, Philip Carlsson, Gustaf Erikson, John Holmvall, Magnus Johansson, David Lim och Markus Rydh.
Tack till: alla medverkande, Erik Åström, Erik Hedström och Kalle Engblom.
Emailadress: wonderful@wonderfulcomics.com
Postadress: Adam Boman, Rudgr. 12, 194 67 Uppl. Väsby.
Du är mycket välkommen att skicka in bidrag till framtida nummer av Wonderful Comics. Läs mer här.

Allt material i Wonderful Comics är © Copyright Wonderful Comics eller respektive upphovsman. Alla logotyper är trademark Wonderful Publishing.