Nr. 03 Apr. 1998

  O m s l a g s b i l d  a v  J o h n  H o l m v a l l

I N N E H Å L L

  L e d a r e

  E x p e r i m e n t  a v  A d a m  B o m a n

  S u p e r  M e g a  V i x e n s  a v  J o h n  H o l m v a l l

  cyberjonny  a v  M a g n u s  J o h a n s s o n
  F a b e l n  o m  d y n g b a g g e n  D a n  a v  A d a m  B o m a n

  Y e  B a b e l  É l i t e

  D e n  a n d r a  k v i n n a n  a v  R a l l e  P e r e r a

  N ä c k r o s e n  9 8 0 3 2 8  a v  A d a m  B o m a n

  V a k u u m n e g e r  r e c e n s i o n  a v  A d a m  B o m a n
  T h e  B r i g h t  F u t u r e  a v  P h i l i p  C a r l s s o n

  3  f o t o g r a f i e r  a v  A d a m  B o m a n

  C i p r a m i l  a v  A d a m  B o m a n


  L ä n k a r


"You got an organ going there, no wonder the sound has so much body"
Wonderful Comics ges ut ideellt med ett par nummer per år.
Redaktör och HTML-slav: Adam Boman.
Medverkande i detta nummer: Adam Boman, Philip Carlsson, John Holmvall, Magnus Johansson och Ralle Perera.
Tack till: alla medverkande, Arvid Öhlin, Erik Hedström, Kalle Engblom och Erik Åström.
Emailadress: wonderful@wonderfulcomics.com
Postadress: Adam Boman, Rudgr. 12, 194 67 Uppl. Väsby.
Du är mycket välkommen att skicka in bidrag till framtida nummer av Wonderful Comics. Läs mer här.

Allt material i Wonderful Comics är © copyright Wonderful Comics eller respektive upphovsman. Alla logotyper är trademark Wonderful Publishing.